TOP

 

帳號

密碼:

 

 

 

關鍵字搜尋:

   
   


共有 91 筆資料  共有 10  目前在 1  |

品牌:


 

...............................................

RM-UA06 多功能遙控器

機型:RM-UA06

品牌:配件王

展示用.線上不銷售

 

...............................................

RM-UA07 萬用電視遙控器

機型:RM-UA07

品牌:配件王

市價:399

會員價:349

 

...............................................

RM-TE03 東元專用電視遙控器

機型:RM-TE03

品牌:配件王

市價:399

會員價:349

 

...............................................

RM-SO02 新力專用電視遙控器

機型:RM-SO02

品牌:配件王

市價:399

會員價:349

 

...............................................

RM-SA03 聲寶專用電視遙控器

機型:RM-SA03

品牌:配件王

市價:399

會員價:349

 

...............................................

RM-PA03 國際專用電視遙控器

機型:RM-PA03

品牌:配件王

市價:399

會員價:349

 

...............................................

RM-HE 禾聯專用電視遙控器

機型:RM-HE

品牌:配件王

市價:399

會員價:349

 

...............................................

AC-7403C HDMI高解析度多媒體介面傳輸線

機型:AC-7403C

品牌:配件王

市價:420

會員價:399

 

...............................................

AC-7402L HDMI高解析度多媒體介面傳輸線

機型:AC-7402L

品牌:配件王

市價:370

會員價:349

 

...............................................

AC-7401A HDMI高解析度多媒體介面傳輸線

機型:AC-7401A

品牌:配件王

市價:315

會員價:299

 

本網站商品如有標示為0元商品者,都是屬於展示用,不在網站銷售的商品,請勿下單購買,如有下單,本公司也不會處理,依

1.民法第345條:「稱買賣者,謂當事人約定一方移轉財產權於他方,他方支付價金之契約。當事人就標的物及其價金互相同意時,買賣契約即為成立。」
2.
民法第406條:「稱贈與者,謂當事人約定,一方以自己之財產無償給與他方,他方允受之 契約。」

本公司有權處理0元商品的契約。

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

下一頁

 

    旺德電通股份有限公司 連絡電話:(02)2298-4188
粉絲團 粉絲團